Alsidig el-rådgivning ved nybyg – SILKEBORG, VIBORG, ANS OG OMEGN

Vi tilbyder alle former for el-installationer f.eks. ved nybyg eller renovering af eksisterende installationer.

Vi kan rådgive om de mange valgmuligheder indenfor el-materiel.

Komfort, fleksibilitet, programmeringsmuligheder, edb-netværk (kablet eller trådløst), musiksystemer, indbyggede højttalersystemer, ventilation, belysning m.v. er blot nogle af de områder, som vi rådgiver om.

Det er en god idé at, du inddrager os tidligt i planlægningsfasen, så du ikke afskærer dig fra gode løsningsmuligheder pga. allerede udførte byggeprocesser (manglende føringsmuligheder etc.).

De praktiske- tekniske- og økonomiske detaljer bliver forklaret så det er til at forstå. Den billigste el-installation er ikke altid den billigste eller bedste løsning på langt sigt.

 

Moderne løsninger til renovering af gamle el-installationer

Mange el-installationer er stadig i drift trods at de ikke længere er tidssvarende rent sikkerhedsmæssigt og komfortmæssigt.

Ved renovering af din gamle el-installation er det muligt for dig, at opnå moderne og sikre installation ved at tage os med på råd.

Vi bruger i dag langt flere elektriske apparater end for fx 20-30 år siden. For få stikkontakter erstattes med mange løse forlængerledninger og stikdåser.

Man risikerer derfor at overbelaste de gamle og efter nutidens standard meget underdimensionerede el-installationer, hvorved der kan ske ulykker og brand.

 

I ældre huse og lejligheder findes el-installationer der er anlagt omkring århundredeskiftet. Når vi nedtager disse gamle installationer, kan vi ofte konstatere, at det er et held, at der ikke er opstået brand.

Lysdæmpning og trådlås el-styring kan indbygges uden at skulle foretage større indgreb i bygningens konstruktioner. Det komfortable kan kombineres med stor frihed i indretningen ved valg af de trådløse IHC-løsninger.

Hvis du går med tanken om renovering, så tag os med på råd, så vi sammen kan finde den bedste løsning til dig.

Belysning

Energioptimering

Renovering og nybyg

Industri

Tavlebyggeri