Separering af regn- og spildevand​

TV-inspektion

Strømpeforing

Separering af regn- og spildevand

Rottespærre

Dræn

Jordarbejde

Belægning

Klimaet ændrer sig. Kommunerne indser at vi er nødsaget til at gøre noget ved de stigende vandmængder, som kommer heraf. Derfor tilbyder vi en separering af kloaksystemet, som kort fortalt adskiller tagnedløb og regnvand fra brugsvand fra køkken og bad mm.

Bor du i en mellemstor by, hvor kommunen laver en ny kloakledning ude i vejen, til regnvand, kobler vi selvfølgelig på den.

Men er det ikke tilfældet, og du stadig skal bortlede dit regnvand, er der andre løsninger som fx permeabel belægning, regnvandsfaskine, regnvandsbassin, mm.

Tag os med på råd hvis du er blevet pålagt eller bare gerne vil være på forkant med kommende krav fra kommunen.

Henvend dig til:
Carl Dinesen

Aut. kloakmester
Tlf.: +45 61 70 04 34
E-mail: kloak@elvitek.dk